Chính sách bảo mật

ASV xin cam đoan sẽ bảo vệ tuyệt đối những thông tin cá nhân của người sử dụng website. Chúng tôi chỉ thu thập email của bạn khi bạn đăng ký nhận newsletter. Người sử dụng hoặc khách hàng của ASV có thể truy cập vào website mà không cần phải cung cấp bất cứ chi tiết cá nhân nào. Vào lúc đó, bạn đang được ẩn danh và chúng tôi không thể biết bạn là ai cho đến khi bạn đăng nhập vào tài khoản cá nhân của mình.