1 min read

Series HD Siêu Target | #03 - Hướng dẫn target khách hàng ngành THỜI TRANG

[su_note]Đây là bài viết số 3 trong chuỗi series HƯỚNG DẪN TẠO ĐỐI TƯỢNG SIÊU TARGET CHO FACEBOOK ADS [/su_note]

PHẦN 1: MỘT SỐ LINK CẦN THIẾT

Một số link sử dụng trong series này:

 • Hiển thị những người đã like thông qua ID của page đó:
  https://www.facebook.com/search/str/ID_page/likers/intersect
 • Hiển thị member của group:
  https://www.facebook.com/search/str/ID_nhóm/members
 • Hiểm thị những người ở đâu và yêu thích cái gì:
  https://www.facebook.com/search/str/noi%20song/pages-named/residents/present/intersect/str/so%20thich/pages-named/likers/intersect (ký tự %20 biểu thị cho dấu cách)
 • Hiển thị những người có sở thích nào đó:
  https://www.facebook.com/search/str/so%20thich/pages-named/likers/intersect (ký tự %20 biểu thị cho dấu cách)
 • Hiển thị những người ở đâu và đang làm nghề gì:
  https://www.facebook.com/search/str/noi%20song/pages-named/residents/present/intersect/str/nghe%20nghiep/pages-named/employees/present/intersect (ký tự %20 biểu thị cho dấu cách)

Một số công cụ sử dụng trong series này:

PHẦN 2: HƯỚNG DẪN

Cảm ơn các bạn đã theo xem, thấy hay nhớ like và share cho nhiều người nhé!

[su_button url=”https://asvsoftware.vn/chia-se-kien-thuc/series-huong-dan-sieu-target/” target=”blank” style=”flat” background=”#2f8b6f” size=”7″ wide=”yes” center=”yes” icon=”icon: list-ol”]XEM TOÀN BỘ SERIES[/su_button]